Strona główna » Liceum » Język polski » Pozytywizm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Analiza i interpretacja wiersza Adama Asnyka "Szkoda!"

Szkoda!Adam AsnykSzkoda kwiatów, które więdnąW ustroni,I nikt nie zna ich barw świeżychI woni.Szkoda pereł, które leżąW mórz toni;Szkoda [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:29 , Wyświetleń: 2867 , Ocena: 14.02, Głosów: 209, Autor: agacjo

"Lalka" Bolesława Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu).

Jest to obraz trzech pokoleń Polaków, romantycznych idealistów, pozytywistycznych realistów i pokolenia przejściowego, do którego zalicza się Wokulski; rozkład społeczeńs [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:50 , Wyświetleń: 7667 , Ocena: 14.05, Głosów: 209, Autor: agacjo

Różnorodność tematów liryki A. Asnyka.

Adam Asnyk znajdował się w pozytywizmie w dość specyficznej sytuacji - była to epoka podporządkowująca wszelką literaturę konkretnym celom, takim jak edukacja społeczeńs [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:51 , Wyświetleń: 2842 , Ocena: 14.31, Głosów: 207, Autor: agacjo

Liryka patriotyczna i społeczna Marii Konopnickiej.

Jest drugim, po Asnyku, autorem, który w czasach niepoetyckich tworzył poezję, w której podejmowane są tematy, które nawiązując czasem do romantyzmu odchodzą nieco od zał [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:52 , Wyświetleń: 2848 , Ocena: 16.51, Głosów: 169, Autor: agacjo

Rozwój powieści pozytywistycznej (od tendencyjności do realizmu krytycznego).

W każdej epoce, niezależnie od wszystkiego następowały pewne ważne zmiany we wszystkich aspektach: tak filozofii jak i ideologii i literaturze, co wynikało z naturalnych cech [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:53 , Wyświetleń: 3065 , Ocena: 17.21, Głosów: 193, Autor: agacjo

Charakterystyka społeczeństwa po powstaniu styczniowym w literaturze pozytywistycznej.

Klęska powstania styczniowego oznaczała drugie już przekreślenie szansy na wyzwolenie drogą zbrojnej walki; w tej sytuacji narodziły się hasła pracy organicznej mającej do [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:54 , Wyświetleń: 3135 , Ocena: 16.37, Głosów: 186, Autor: agacjo

Pamiętnik Rzeckiego jako przykład postawy romantycznej.

Poza tym, że pamiętnik nie może być postawą, to widzimy w nim obraz jego autora - człowieka będącego na wskroś romantykiem; Wychowywał się już w czasie zaborów, gd [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:55 , Wyświetleń: 3478 , Ocena: 11.85, Głosów: 224, Autor: agacjo

Scharakteryzuj nowelę jako gatunek typowy dla literatury pozytywistycznej.

Największy rozwój noweli przypada właśnie na okres pozytywizmu - wynika to z charakterystyki tego gatunku, który idealnie nadawał się do realizacji założeń epoki; Po [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:55 , Wyświetleń: 2555 , Ocena: 14.71, Głosów: 187, Autor: agacjo

Na czym polega nowatorstwo kompozycji "Lalki"?

Kompozycja "Lalki" jest mocno osadzona w rozwijającej się konwencji powieści realistycznej, mającej swoje źródła z oświeceniu; jednak Prus nie pozostaje całkiem wierny tym [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:35 , Wyświetleń: 3205 , Ocena: 24.28, Głosów: 146, Autor: agacjo

Rzecki i Wokulski. Scharakteryzuj postacie. Jakie znaczenie dla idei utworu ma kreacja takiej pary bohaterów?

Początkowo utwór miał mieć tytuł "Trzy Pokolenia", ale ponieważ autorzy nie lubią podawać tematyki utworu wprost, więc przy pierwszej okazji zmienił tytuł; ten oryginaln [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:35 , Wyświetleń: 3617 , Ocena: 33.73, Głosów: 81, Autor: agacjo

Przedstaw znane typy powieści historycznej.

W pozytywizmie następuje rozkwit wszelakiej literatury nadającej się do przekazywania pewnych wartości edukacyjnych; jednym z ważnych gatunków jest przeżywająca swój rozkw [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:36 , Wyświetleń: 2244 , Ocena: 47.07, Głosów: 44, Autor: agacjo

Czy "Nad Niemnem" jest powieścią tylko pozytywistyczną?

Poza niezbicie pozytywistyczną strukturą tej powieści Orzeszkowej, pojawia się tu wiele innych, głównie romantycznych cech; Pozytywistyczne są tu oczywiście: typowa epi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:37 , Wyświetleń: 2318 , Ocena: 88.39, Głosów: 27, Autor: agacjo

Pozytywizm - ogólna charakterystyka.

Pozytywizm to nazwa epoki historyczno - literackiej występującej jedynie w kulturze polskiej (na zachodzie realizm, naturalizm). Pozytywizm to formacja kulturowa stworzona przez [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:38 , Wyświetleń: 2611 , Ocena: 45.16, Głosów: 48, Autor: agacjo

"Lalka" Bolesława Prusa. (3)

Utwór był publikowany w "Kurierze codziennym" w 1889 roku. Akcja obejmowała lata 1878-79, pamiętniki sięgały natomiast początków XIX w. Czas narracji pierwszoosobowej pokry [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:39 , Wyświetleń: 2544 , Ocena: 19.87, Głosów: 121, Autor: agacjo

Program pozytywistów warszawskich.

Aleksander Świętochowski "Praca u podstaw" Autor przedstawił sytuację chłopów po reformie uwłaszczeniowej - nie mogą bez zewnętrznej pomocy stać się zbiorowością [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:39 , Wyświetleń: 3129 , Ocena: 26.72, Głosów: 91, Autor: agacjo

Powieść realistyczna.

Realizm - ma co najmniej dwa znaczenia - termin filozoficzno - estetyczny, który określa metodę ujmowania i kształtowania materiału w dziele sztuki. Drugie znaczenie - kie [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:41 , Wyświetleń: 2370 , Ocena: 69.95, Głosów: 39, Autor: agacjo

Wokulski - romantyk czy pozytywista? (2)

Wokulski jest bohaterem reprezentującym pokolenie przejściowe, między romantykami a pozytywistami, z założenia więc wykazuje on cechy obydwu tych epok; widzimy to wyraźnie w [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:42 , Wyświetleń: 2874 , Ocena: 45.5, Głosów: 53, Autor: agacjo

Problematyka "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego.

Fiodor Dostojewski (1821-1881) był jednym z najbardziej interesujących pisarzy rosyjskich XIX w. Życie miał ciekawe i burzliwe - był skazany na karę śmierci, popadał w dłu [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:43 , Wyświetleń: 2775 , Ocena: 38.68, Głosów: 55, Autor: agacjo

Spór pokoleń.

Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych "starego" pokolenia. "Młodzi" odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, folklor. Tematem twó [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:44 , Wyświetleń: 2172 , Ocena: 33.16, Głosów: 67, Autor: agacjo

Epos antyczny a epos romantyczny.

Epos (z greckiego znaczy "słowo") = epopeja. Cechy eposu starożytnego: 1. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, przedstawiający dzieje legendarnych lub historycznych bohat [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:45 , Wyświetleń: 2375 , Ocena: 48.76, Głosów: 53, Autor: agacjo

Forma i tematyka nowelistyki.

Pierwsze formy epickie pojawiły się w starożytności i literaturze orientalnej. Nowożytne wzorce zaistniały u progu renesansu - "Decameron" Giovanniego Boccacia i "Nowele przy [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:46 , Wyświetleń: 2222 , Ocena: 50.33, Głosów: 44, Autor: agacjo

Powieść jako gatunek.

Powieść pozytywistyczna brała wzorce z realistycznych powieści romantycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego i Józefa Korzeniowskiego. Początkowo miała charakter tendencyjny; [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:46 , Wyświetleń: 1972 , Ocena: 42.15, Głosów: 47, Autor: agacjo

Społeczeństwo i trzy pokolenia idealistów w "Lalce". Złożoność charakteru Wokulskiego.

"Lalka" drukowana była na łamach "Kuriera Codziennego" w latach 1877-79. Bolesław Prus zamierzał nadać dziełu tytuł "Trzy pokolenia". Z "Listu do nieznanego adresata ..." wy [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:47 , Wyświetleń: 2194 , Ocena: 195.42, Głosów: 11, Autor: agacjo

Poezja "czasów niepoetyckich". (1)

Poezja wykazuje zróżnicowanie tematyczne na wiersze programowe, społeczne, refleksyjne, miłosne i pejzaże. Twórcami byli Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Felicjan Faleński. A. [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:48 , Wyświetleń: 2017 , Ocena: 37.94, Głosów: 49, Autor: agacjo

Nurty pozytywizmu.

Pozytywizm - nurt skonkretyzowany przez Augusta Comte'a w dziele "Kurs filozofii pozytywnej". Pozytywny - znaczy realny - zaprzeczający wszystkiemu co cudowne, użyteczny - służ [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:49 , Wyświetleń: 2309 , Ocena: 32.6, Głosów: 64, Autor: agacjo

Wokulski - romantyk czy pozytywista? (3)

Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych starego pokolenia. Młodzi odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, folklor, a tematem twórc [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:50 , Wyświetleń: 2499 , Ocena: 97.9, Głosów: 19, Autor: agacjo

Społeczenstwo polskie w "Lalce" Bolesława Prusa.

Arystokracja w poświeci ogólnie jest oceniana negatywnie. Jest pozbawiona jakichkolwiek uczuć patriotycznych. Uważa, że jest stworzona do używania życia, do zapewniania sobi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:51 , Wyświetleń: 2074 , Ocena: 89.05, Głosów: 21, Autor: agacjo

Jakie wydarzenia historyczne stały się tłem Potopu H. Sienkiewicza.

Oczywiście najazd Szwedów na Polskę w polowie XVII w. Dokładnie powieść obejmuje dwa lata najazdu szwedzkiego, zwanego przez autora potopem 1655 1656 rok.. Centralnym wydarze [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:51 , Wyświetleń: 2347 , Ocena: 92.44, Głosów: 24, Autor: agacjo

"Lalka"

"Lalka" jest to powieść dojrzałego realizmu - ze względu na skomplikowany obraz przedstawionego świata i jego wieloznaczną koncepcję, kształtuje odmiennie niż dotąd rodza [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:52 , Wyświetleń: 2796 , Ocena: 33.42, Głosów: 80, Autor: agacjo

"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o "straconych złudzeniach".

"Lalka" Bolesława Prusa, drukowana w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była wyrazem rozczarowania brakiem skuteczności programów [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:53 , Wyświetleń: 2390 , Ocena: 41.7, Głosów: 52, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?