Strona główna » Liceum » Język polski » Młoda polska


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Bronowice to Polska właśnie.

Słońce już dawno skryło się za horyzontem, choć dopiero zbliżała się godzina ósma. Egipskie ciemności spowiły ziemię, znad pól unosiły się mgły, a grząska konsyst [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:39 , Wyświetleń: 1237 , Ocena: 66.06, Głosów: 15, Autor: Mafej

Młoda Polska - ogólna charakterystyka epoki.

Ramy czasowe: Za początek epoki przyjęto datę 1891 r. (wydanie pierwszego tomu poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera), której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:17 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 67.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

Mowa oskarżycielska przeciw Dulskiej.

Wysoki Sądzie, szanowna Ławo Przysięgłych! Zebraliśmy się tutaj, aby osądzić obecną na sali, oskarżoną Anielę Dulską oraz wydać sprawiedliwy wyrok w jej sprawie. [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:18 , Wyświetleń: 1302 , Ocena: 62.71, Głosów: 20, Autor: Mafej

„Przedwiośnie” - Epilog

Cezary stanął przed czarną ścianą. Nie była to jednak czarna ściana jak każde inne. Owa ściana nie miała swojego początku ani kresu. Nie było w niej okien, nie było dr [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:56 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 96.6, Głosów: 9, Autor: Mafej

"Każdy sobie rzepkę skrobie” - komentarz do słów Radczyni z "Wesela" Wyspiańskiego

Na wesele Rydla, poety, z Jadwigą, chłopką, przybyli goście zarówno z miasta Krakowa, jak i mieszkańcy wsi Bronowice. Owa uroczystość stała się zatem znakomitą szansą z [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:07 , Wyświetleń: 1233 , Ocena: 82.81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Czy życiowe motto Dulskiej – „Brudy trzeba prać we własnym domu” należy jednoznacznie zanegować? Co sądzisz w powszechnym we współczesnej kulturze publicznym praniu brudów?

Gabriela Zapolska w komedii pt. „Moralność pani Dulskiej” przedstawia czytelnikowi życie i problemy mieszczaństwa w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Ludzie bę [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:51 , Wyświetleń: 1244 , Ocena: 1191, Głosów: 0, Autor: Mafej

Dulszczyzna na świecie.

Wkroczyliśmy w XXI wiek, jednak problem zakłamania i tzw. "życia na pokaz" nadal istnieje i dotyczy zarówno średniej warstwy społecznej, jak i ludzi bardzo zamożnych, pełni [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:01 , Wyświetleń: 1288 , Ocena: 54.05, Głosów: 20, Autor: Mafej

Mój sąd nad "Weselem".

Najwybitniejszym twórcą w okresie Młodej Polski niewątpliwie jest dla mnie Stanisław Wyspiański. Wśród wielu dzieł, które po sobie pozostawił na pierwszy plan wysuwa si [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:26 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 40.65, Głosów: 25, Autor: Mafej

Na podstawie „Chłopów” Władysława Reymonta uzasadnij prawdziwość twierdzenia, że „chłop potęga jest i basta”.

Po lekturze „Chłopów” Władysława Reymonta z pewnością wiele osób chciało za przykładem Gospodarza z „Wesela” Wyspiańskiego zakrzyknąć: „ch [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:27 , Wyświetleń: 1206 , Ocena: 69.88, Głosów: 16, Autor: Mafej

Futurobnia - własna interpretacja (z jajem).

FuturobniaFuturystyczna rybaUchodzone umyślenia upapierzam poemacęPodeptane zamyślenia zapisuje I miesięczę kaszkietując księgodajcom by zdruczyliI zanos [...]

Dodano: 2008-11-12 19:35:00 , Wyświetleń: 1255 , Ocena: 66.6, Głosów: 14, Autor: Mafej

"Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego.

"Ludzie bezdomni" jako powieść młodopolska Nietrudno zauważyć, że powieść Stefana Żeromskiego "Ludzie bezdomni" różni się zasadniczo od znanego kanonu powieści [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:59 , Wyświetleń: 1606 , Ocena: 117.92, Głosów: 11, Autor: Mafej

Opis miłości Zbyszka z Bogdańca i Danusi Jurandówny

Zbyszko i jego stryj Maćko z Bogdańca odpoczywali w gospodzie „Pod Lutym Turem”. Nagle do karczmy wszedł pachołek oznajmiając, ze księżna Anna Danuta Mazowiecka [...]

Dodano: 2008-11-13 19:50:04 , Wyświetleń: 40425 , Ocena: 4754.23, Głosów: 12, Autor: Mafej

Twórczość którego poety Młodej Polski jest dla Ciebie najciekawsza i dlaczego?

W epoce Młodej Polski żyło i tworzyło wielu znakomitych poetów, ale najbardziej zafascynowała mnie poezja Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Żeby scharkteryzować jego twórczoś [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:25 , Wyświetleń: 1466 , Ocena: 85.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Moje rozumienie problemu bezdomności - refleksje nie tylko po lekturze "Ludzi bezdomnych"

Pierwsze skojarzenie, gdy mówi się "człowiek bezdomny", przywodzi na myśl ubogiego kloszarda bez dachu nad głową. Jest to bardzo naturalne. Problem fizycznej bezdomności jes [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:36 , Wyświetleń: 1489 , Ocena: 24.09, Głosów: 56, Autor: Mafej

Symbolizm, nastrojowość i refleksyjność w literaturze Młodej Polski.

Na przełomie 19 i 20w. istniał w literaturze polskiej okres nazywany Młoda Polska. Wyróżnia się w nim dwie fazy. Pierwsza z nich to modernizm. Założeniem ideowym modernizmu [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:23 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 103.33, Głosów: 11, Autor: Mafej

Opis i analiza obrazu Vincentego van Gogha pt. "Gwieździsta noc nad Rodanem".

Impresjonizm, to kierunek w malarstwie i rzeźbie, którego istotą jest subiektywne utrwalanie wrażeń jednostkowych i ich podkreślanie metodą manipulacji światłem. Jednym z [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:43 , Wyświetleń: 30989 , Ocena: 1880.55, Głosów: 21, Autor: Mafej

Poezja młodopolska bliska czy daleka współczesnemu odbiorcy ?

W poezji młodopolskiej znalazły odzwierciedlenie modne wówczas kierunki artystyczne; impresjonizm, symbolizm, naturalizm, ekspresjonizm. Wszystkie te środki artystyczne służy [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:30 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 64.14, Głosów: 21, Autor: Mafej

Młoda polska - opracowanie epoki. (1)

IMPRESJONIZM,Kierunek w kulturze europejskiej ostatniego 30-lecia XIX w. i początku XX w., zainicjowany w sztukach plastycznych (zwłaszcza w malarstwie), mający swoje odpowi [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:25 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 46.78, Głosów: 26, Autor: Mafej

Życiorys Wł.St. Reymonta.

Władysław Stanisław REYMONT (właściwie Stanisław Władysław Rejment), znakomity powieściopisarz i nowelista, urodzony 7 maja 1867 we wsi Kobiele Wielkie, koło Radomska (dz [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:58 , Wyświetleń: 1135 , Ocena: 59.93, Głosów: 14, Autor: Mafej

Sztuka na przełomnie XIX i XX wieku - impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm, secesja.

W okresie Młodej Polski nastąpił intensywny i wszechstronny rozwój sztuk plastycznych, chociaż w dziedzinie tej nie sformułowano jednolitego programu artystycznego.Szczeg [...]

Dodano: 2008-11-22 10:54:09 , Wyświetleń: 1184 , Ocena: 36.65, Głosów: 25, Autor: Mafej

„Wesele” jako dramat narodowy.

Dramat Wyspiańskiego należy do kanonu najważniejszych utworów literatury polskiej, zakotwiczony jest bowiem głęboko w przestrzeni "przeklętych" polskich mitów narodowych. Z [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:08 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 82.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Zagadnienia ogólne

Geneza nazwy:Epoka nie od razu została nazwana Młodą Polską. Proponowano wiele nazw:•modernizm - termin proponował Kazimierz Wyka (od franc. modern - nowoczesny [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:55 , Wyświetleń: 1526 , Ocena: 38.06, Głosów: 32, Autor: Mafej

Przeżycia pokolenia.

Pokolenie "porażonych śmiercią" było urodzone około 1920 roku. To pokolenie zwane też jako "Kolumbowie rocznik 20". Jako pierwsi urodzili się w wolniej Polsce, a wkroczyli w [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:12 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 39.61, Głosów: 30, Autor: majka100100

Udowodnij, że słusznie nazwano neoromantyzmem epokę po pozytywizmie.

Neoromantyzm – ta nazwa epoki słusznie wskazuje na związek z tradycją filozoficzną i literacką romantyzmu. Podobieństwa widoczne są na wielu płaszczyznach, zarówno l [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:29 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 70.88, Głosów: 15, Autor: majka100100

Bohaterowie utworów S. Żeromskiego. Ocena.

Jednym z najwybitniejzych twórców doby Młodej Polski był Stefan Zeromski. Urodził się w 1864r. Jako młody chłopiec uczęstrzał do gimnazjum w Kielcach, następnie rozpocz [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:39 , Wyświetleń: 53025 , Ocena: 8357.36, Głosów: 10, Autor: majka100100

Zróżnicowanie bohaterów w "Chłopach" W. Reymonta.

Władysław Reymont tworzył w epoce Młodej Polski, kiedy to bardzo wielu twórców skupiało swą uwagę na społecznościach wiejskich. Panowała tzw. chłopomania. Tematem tym [...]

Dodano: 2008-12-08 15:29:05 , Wyświetleń: 1320 , Ocena: 73.19, Głosów: 15, Autor: majka100100

„Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” („Lord Jim” – Joseph Conrad) – rozważania o złożoności ludzkiej natury na podstawie powieści „Lord Jim”

Ludzie od wieków starają się zgłębiać wiedzę dotyczącą tajemnic ludzkiej psychiki, czynników ją kształtujących, a także wpływu środowiska zewnętrznego na rozwój u [...]

Dodano: 2008-12-08 15:29:06 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 74.57, Głosów: 20, Autor: majka100100

Wskaż środki artystyczne typowe dla ekspresjonistycznych i impresjonistycznych sposobów obrazowania-we fragm, ,,Chłopów'' W.S.Reymonta

Władysław Reymont doskonale znał środowisko wiejskie, a więc i jego przyroda stanowi ona tło dzielących się w powieści ,,Chłopi" wydarzeń. Przyroda w utworze jest odkryt [...]

Dodano: 2008-12-10 00:36:16 , Wyświetleń: 1258 , Ocena: 45.96, Głosów: 26, Autor: majka100100

Jestem nauczycielem gimnazjum w Klerykowie.

Piatek 24 marca 1879r.Jest osma wieczorem. Wlasnie jestem po kolacji i teraz moge spokojnie zasiasc do mojego pamietnika.Ten dzien zapowiadal sie jak kazde poprzednie dni. [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:28 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 94.56, Głosów: 15, Autor: majka100100

"Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku?” Zinterpretuj te słowa analizując utwory poetów młodopolskich.

XIX stulecie charakteryzuje się wielkimi zmianami jakie następowały w dziedzinie techniki , nauki i odkryć a co za tym idzie głębokimi przemianami społecznymi. Zmiany te o [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:44 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 113.58, Głosów: 11, Autor: majka100100

Czy współczesny świat potrzebuje Judymów?

Doktor medycyny( chirurg). Idealista walczący o dobro najbiedniejszych. Człowiek, który zdobył swoje wykształcenie z ogromnym trudem i dzięki ogromnej sile woli.Samotnik [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:42 , Wyświetleń: 1379 , Ocena: 34.41, Głosów: 33, Autor: majka100100

Jak przeszłośc kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego?

Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 roku w Krakowie, zmarł niespełna trzydzieści siedem lat później; wszechstronnie utalentowany dramatopisarz, poeta, malarz [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:43 , Wyświetleń: 4365 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Jacek Soplica - bohater czy szlachecki zawadiaka?

Głównym bohaterem utworu A. Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz" jest Jacek Soplica. Bohater to przedstawiciel średnio zamożnej, drobnej szlachty, ulubieniec okolicznego społeczeńst [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:58 , Wyświetleń: 1166 , Ocena: 41.26, Głosów: 26, Autor: majka100100

Jak przeszłość kształtowała relacje między inteligencją a chłopami? Omów to zagadnienie odwołując się do historii Polski.

Stosunki między prostym ludem, chłopami a szlachtą nigdy nie układały się najlepiej. Miało to swój początek już w epoce średniowiecza, kiedy to w Europie, a więc także [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:57 , Wyświetleń: 1391 , Ocena: 58.05, Głosów: 20, Autor: majka100100

Stefan Żeromski - nauczyciel namiętności i cierpienia.

"Dział się w Strawczynie dnia pierwszego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Wincenty Żeromski, dzierż [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:30 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 79.41, Głosów: 16, Autor: majka100100

„Chłopi” Reymonta jako epopeja wsi.

"Chłopi" spełniają wiele cech gatunku literackiego, jakim jest epopeja. Są utworem realistycznym, panoramicznym obrazem wsi na przełomie wieków. Bohaterem zbiorowym jest chł [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:20 , Wyświetleń: 1550 , Ocena: 102.56, Głosów: 15, Autor: majka100100

Czy w życiu należy zawsze mówić prawdę? „Dzika kaczka” punktem wyjścia twoich rozważań.

W życiu każdego człowieka istnieje system wartości, według którego żyje i postępuje. Należą do niego m.in. miłość, wiara, dobro, prawda...Czym jest jednak prawda? Czy [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:21 , Wyświetleń: 1182 , Ocena: 53.14, Głosów: 20, Autor: majka100100

Rozmawiałem z Rachelą, byłem uczestnikiem wesela.

Tego dnia wstałem bardzo wcześnie. Obudził mnie trzask gwałtownie otwartych drzwi. To moja mama wbiegła radośnie do sypialni z jakąś kartką w ręce. Było to zaproszenie [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:22 , Wyświetleń: 1224 , Ocena: 68.62, Głosów: 20, Autor: majka100100

Problem kołtuństwa w „Moralności Pani Dulskiej”:

Dulszczyzna (filisterstwo, kołtuństwo):-termin od nazwiska tytułowej bohaterki;-określa zespół cech i zachowań charakteryzujących się przede wszystkim obłudą mor [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:24 , Wyświetleń: 1291 , Ocena: 44.36, Głosów: 27, Autor: majka100100

„Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego – traktat o naturze człowieka.

Człowiek jest jedyną istotą ziemską, która potrafi myśleć abstrakcyjnie. A natura ludzka jest bardzo złożona. Wielokrotnie próbowano ją opisać, przedstawić. Jedną z l [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:28 , Wyświetleń: 36315 , Ocena: 2495.09, Głosów: 21, Autor: majka100100

Dulscy są wśród nas - współczesne oblicza dulszczyzny

Termin dulszczyzna wywodzi się od tytułowej bohaterki dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. Oznacza on obłudę, hipokryzję i dwulicowość. W [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:29 , Wyświetleń: 1175 , Ocena: 35.5, Głosów: 27, Autor: majka100100

„Zbrodnia i Kara” - Czy mądrość może być przyczyną alienacji?

Raskolnikow jest człowiekiem złożonym i bardzo skomplikowanym. Przez jego głowę przepływa wiele myśli egzystencjalnych, nawet czasami za dużo się zastanawia nad błahymi s [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:51 , Wyświetleń: 18014 , Ocena: 1620.55, Głosów: 21, Autor: majka100100

Nastroje dekadenckie i próby ich przezwyciężenia w poznanych utworach poetyckich.

Dekadentyzm(termin oznaczający schyłek, upadek) był kierunkiem w literaturze epoki Młodej Polski, czerpał on wiele z pesymistycznej filozofii Schopenhauera. Nurt ten charakter [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:54 , Wyświetleń: 1233 , Ocena: 50.76, Głosów: 20, Autor: majka100100

Wywiad przeprowadzony z bohaterami "Chłopów"

Szanowni Czytelnicy! Do biura naszej redakcji trafił ostatnio list z Lipiec od Jagny P. Poprosiła ona w nim o wyjaśnienie światu wielkiej niesprawiedliwości, jaka ją spotkał [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:36 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 51.62, Głosów: 25, Autor: majka100100

Różne sposoby przezwyciężania „choroby wieku” - pesymizm i dekadentyzm w literaturze Młodej Polski

Różne sposoby przezwyciężania „choroby wieku” pesymizm i dekadentyzm w literaturze Młodej polskiMłoda Polska to epoka w której dominuje poczucie zagrożenia [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:29 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 29.87, Głosów: 44, Autor: majka100100

Opracowanie pytań na maturę ustną z Młodej Polski

1.Impresjonizm-kierunek w sztuce, którego celem było oddawanie nastrojów, uczuć, wrażeń. W poezji łączenie w opisie róznych wrażeń zmysłowych, tworzenie nastroju, ulotn [...]

Dodano: 2009-01-05 17:00:24 , Wyświetleń: 1461 , Ocena: 81.94, Głosów: 16, Autor: majka100100

„Rozdziobią nas kruki, wrony...” opowiadanie rozrywające polskie rany- czy potrzebnie?

Wiek XIX upłynął na ziemiach polskich pod znakiem niewoli zaborców, prób wynarodowienia, walk o niepodległość wszelkimi dostępnymi metodami- zarówno poprzez zbrojne pows [...]

Dodano: 2009-01-05 17:01:03 , Wyświetleń: 1174 , Ocena: 37.65, Głosów: 25, Autor: majka100100

Rola wystawy Arsenał 55 jako przełom sztuki socrealistycznej

21 lipca w 1955 roku w warszawskim Arsenale została otwarta Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki pod hasłem „przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”. Galeria zos [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:52 , Wyświetleń: 1229 , Ocena: 52.55, Głosów: 21, Autor: majka100100

Przyroda tatrzańska tematem poezji Młodej Polski.

Małopolski dekadentyzm stworzył wizerunek człowieka zagubionego w obcym, nieprzyjaznym dla ludzi żyjących u schyłku XIX wieku świecie. Poeci tworzący w tym okresie znaleźl [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:27 , Wyświetleń: 168681 , Ocena: 7783.87, Głosów: 22, Autor: elkakida

Ewolucyjny i dynamiczny charakter poezji Jana Kasprowicza

Kasprowicz był jednym z twórców cieszących się sławą wybitnego liryka epoki. Jego poezja jest niejednorodna pod względem wymowy ideowej i kształtu artystycznego. Był chy [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:03 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 93.09, Głosów: 10, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?