Strona główna » Liceum » Język polski » Młoda polska


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Wierna Rzeka".

„Wierna rzeka” jest jedną z najpiękniejszych książek opowiadających o powstaniu styczniowym. Ukazuje ona historię księcia Odrowąża, który ciężko ranny otrzy [...]

Dodano: 2008-07-06 18:31:56 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 23.54, Głosów: 45, Autor: tom

Lord Jim - zdrada Corneliusa.

Po przybyciu Jima do Patusanu Cornelius od razu okazał mu swoją wielką „przyjaźń” i „życzliwość”. Przyjął gości w sposób haniebny. Jim nie dosta [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:47 , Wyświetleń: 1389 , Ocena: 66.32, Głosów: 18, Autor: tom

Moje osobiste refleksje związane z poezją Leopolda Staffa.

Leopold Staff to poeta trzech pokoleń literackich bowiem jego twórczość przypada na kilka epok:Młoda Polskę , I i II wojnę światową i okres powojenny. dlatego też w [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:48 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 76, Głosów: 21, Autor: tom

Błędne koło Malczewskiego.

„Błędne koło” MalczewskiObraz „Błędne koło” Malczewskiego jest przykładem malarstwa symbolicznego. Płótno przedstawia dość dziwną scenę naw [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:04 , Wyświetleń: 1301 , Ocena: 61.53, Głosów: 16, Autor: tom

Mitologizacja: ukaż elementy struktury mitycznej w „Chłopach” Reymonta.

Mitologizacja to zabieg stylistyczny, który odgrywa ważną rolę w nadawaniu „Chłopom” charakteru epopei. Polega na przekształcaniu wydarzeń, bohaterów w mit, opo [...]

Dodano: 2008-07-20 23:01:10 , Wyświetleń: 1237 , Ocena: 38.85, Głosów: 26, Autor: tom

Trzeba dziś Judymów czy nie trzeba? A może są to tylko szaleńcy z epoki Wallenrodów.

Tomasz Judym jest głównym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego pod tytułem „Ludzie Bezdomni”. Tomasz Judym pochodził z biednej rodziny robotniczej, był synem s [...]

Dodano: 2008-07-20 23:01:41 , Wyświetleń: 1197 , Ocena: 71.06, Głosów: 15, Autor: tom

Oceń wzajemny stosunek do siebie inteligencji i chłopów na podstawie "Wesela" St. Wyspiańskiego.

„Wesele” zostało napisane podczas zaborów. Wyspiański pragnął, aby było kontynuacją dramatu romantycznego oraz oceniało naród i społeczeństwo polskie w aspek [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:39 , Wyświetleń: 1546 , Ocena: 49.58, Głosów: 30, Autor: tom

Teoria i praktyka modernistycznego symbolizmu.

Symbol towarzyszy ludziom od wieków. Pierwszym i zarazem najbardziej znanym symbolicznym utworem jest „Apokalipsa św. Jana”. Naszym zadaniem nie jest jednak odgadywan [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:40 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 70.19, Głosów: 15, Autor: tom

Charakterystyka porównawcza Hanki i Jagny – bohaterek powieści Władysława Stanisława Reymonta pt. „Chłopi”.

Władysław Reymont tworzył w epoce Młodej Polski, kiedy to bardzo wielu twórców skupiało swą uwagę na społecznościach wiejskich, panowała tzw. chłopomania. Tematem tym [...]

Dodano: 2008-07-22 11:09:50 , Wyświetleń: 1774 , Ocena: 38.66, Głosów: 43, Autor: tom

Co do mnie przemawia a co zniechęca w poezji Młodej Polski?

Młoda Polska jest epoką dużych sprzeczności pomiędzy poetami jak i ich utworami. W niektórych momentach możemy czuć wstręt do tej epoki, lecz innym razem coś nas do niej [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:40 , Wyświetleń: 1160 , Ocena: 51.5, Głosów: 17, Autor: GOSIA288

Dulszczyzna - czy jest aktualna?

Utwór „Moralność Pani Dulskiej” przedstawiony przez Gabrielę Zapolską daje nam dużo do myślenia. Po przeczytaniu książki zaczynamy zastanawiać się nad swoim [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:42 , Wyświetleń: 1259 , Ocena: 35.83, Głosów: 28, Autor: GOSIA288

"Chłopi" W. Reymonta.

Powieść Reymonta podzielona jest na cztery części: Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Podział taki podkreśla związek życia ludzkiego z naturą, jego ciągłość i trwałość, a [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:28 , Wyświetleń: 1831 , Ocena: 33.04, Głosów: 52, Autor: GOSIA288

Teoria i praktyka modernistycznego symbolizmu

Symbol towarzyszy ludziom od wieków. Pierwszym i zarazem najbardziej znanym symbolicznym utworem jest „Apokalipsa św. Jana”. Naszym zadaniem nie jest jednak odgadywan [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:17 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 3, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

Wspólczesna Dulska.

Utwór „Moralność Pani Dulskiej” przedstawiony przez Gabrielę Zapolską daje nam dużo do myślenia. Po przeczytaniu książki zaczynamy zastanawiać się nad swoim [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:51 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 4.33, Głosów: 42, Autor: GOSIA288

Syzyfowe prace - streszczenie

Treść powieści Kielecczyzna, U pół. XIX wieku.Państwo Borowiczowie odwożą swego ośmioletniego jedynaka do jednoklasowej szkoły wiejskiej w Owczarach i umieszczają go [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:55 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 36.45, Głosów: 21, Autor: GOSIA288

"Echa leśne" S. Żeromskiego jako archetyp "Antygony"

Pierwszą część utworu stanowi realistyczny obraz, przedstawiający ludzi różnych stanów, zebranych przy leśnym ognisku w Górach Świętokrzyskich. Spotykają się tam: dym [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:17 , Wyświetleń: 1347 , Ocena: 81.63, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Cezary Baryka jako nowy typ bohatera w prozie Żeromskiego

Cezary Baryka, bohater "Przedwiośnia", zdecydowanie różni się od stereotypu postaci z utworów Żeromskiego, takich jak doktor Judym czy Stasia Bozowska. Bohaterowie nowel i po [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:18 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 115.09, Głosów: 10, Autor: GOSIA288

Ocena społeczeństwa w "Weselu". (1)

W "Weselu" przedstawione zostały dwie najważniejsze wtedy warstwy społeczne. Ocena obu wypadła równie niekorzystnie. Głębsza charakterystyka obejmuje kilka osób reprezentat [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:19 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 54.21, Głosów: 23, Autor: GOSIA288

Piotr Cedzyna i Tomasz Judym, czyli o szlachetności, która wyrządza krzywdę.

Szlachetność czyli wspaniałomyślność, sprawiedliwość, bezinteresowność, prawość to cechy, które wyróżniały Piotra Czedzynę i Tomasza Judyma. Należy zastanowić si [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:20 , Wyświetleń: 1205 , Ocena: 1041, Głosów: 0, Autor: GOSIA288

Powstanie listopadowe w dramatach Wyspiańskiego.

Jednym z głównych wątków tematycznych w twórczości Wyspiańskiego są dzieje Polski, ze szczególnym uwzględnieniem powstania listopadowego ("Wyzwolenie", "Noc listopadowa", [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:21 , Wyświetleń: 1235 , Ocena: 174.17, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

Tatry w poezji polskiej (Asnyk, Kasprowicz, Tetmajer)

Adam Asnyk jako pierwszy może być nazwany poetą Tatr, choć odkrywcami tego tematu byli Seweryn Goszczyński i Wincenty Pol. Wątek tarzański pojawia się u Asnyka w cyklu sone [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:22 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 123.82, Głosów: 10, Autor: GOSIA288

Artysta a filister - wg przedstawicieli Młodej Polski.

Filister - termin dawniej neutralny, w epoce Młodej Polski nabrał szczególnie negatywnego zabarwienia, wręcz obelgi. Oznaczać zacząć, zwłaszcza w oczach poetów i cyganerii [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:20 , Wyświetleń: 1653 , Ocena: 38.24, Głosów: 37, Autor: GOSIA288

Dulszczyzna.

W dramaturgii Młodej Polski wyróżnia się dwa główne nurty: · Pierwszy z nich to naturalistyczny – kontynuujący tradycję realistycznego dramatu pozytywistyc [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:29 , Wyświetleń: 1332 , Ocena: 22.17, Głosów: 41, Autor: GOSIA288

"Mały Książę" świat dorosłych a świat wartości dziecka.

Świat dorosłych, a świat wartości dziecka.Książka „Mały Książę” jest opowieścią dydaktyczną.Poucza nas :-w życiu należy kierować się sercem [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:16 , Wyświetleń: 1385 , Ocena: 60.24, Głosów: 20, Autor: GOSIA288

Różnorodność tematyczna poezji młodopolskiej.

W okresie Młodej Polski na szczycie hierarchii rodzajów literackich stawiano lirykę, toteż liczba poetów była niezwykle liczna. To właśnie w poezji najwcześniej wyraziły [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:28 , Wyświetleń: 1523 , Ocena: 59.48, Głosów: 20, Autor: GOSIA288

Analizując fragment i odwołując się do całego utworu, pokaż, jak ożenek Boryny z Jagną kształtuje relacje między nim i jego rodziną.

Rodzina jest podstawową grupą społeczną, składającą się z rodziców, dzieci i krewnych. Cechuje ją więź formalna określająca wzajemne obowiązki rodziców i dzieci, wi [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:28 , Wyświetleń: 93733 , Ocena: 11850.2, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Bo też czasy były jakby urodzone dla poezji i sztuki, dla sztuki czystej refleksyjnej i filozoficznej.

Okres Młodej Polski nie należał do łatwych dla Polaków. Nasz kraj nadal znajdował się pod zaborami, nie istniał na mapie. Większość młodych ludzi uczyła się języka p [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:34 , Wyświetleń: 223334 , Ocena: 16969.3, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Życie Jima – wyraz romantycznego pojmowania świata.

Lord Jim nie sprostał własnym, romantycznym wyobrażeniom. Marząc od wczesnego dzieciństwa o bohaterskich czynach na morzu, przegrał swoją szansę i pod wpływem nagłego imp [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:20 , Wyświetleń: 1181 , Ocena: 51.81, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Wątki romantyczne w „Ludziach bezdomnych”

„Chcę narysować tego chybionego pozytywistę, tego romantyka realizmu, tego Hamleta dzisiejszego, jakim sam jestem i jakich widzę wokół siebie tylu.”Tak pisał [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:45 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 72.5, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Przedstaw cechy powieści młodopolskiej na wybranym przykładzie.

Na podstawie „Ludzi bezdomnych”-Stefan Żeromski tworząc powieść, tworząc powieść skorzystał z doświadczeń XIX w. pisarzy realistów-Utwór cechuje mim [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:55 , Wyświetleń: 1846 , Ocena: 53, Głosów: 21, Autor: Michalk88

O szlachetności, która wyrządza krzywdę.

Motyw szlachetności przewija się przez wiele znanych i cenionych dzieł literackich. Szlachetność i honor stanowiły niepodważalne wartości dla wybranych bohaterów literacki [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:56 , Wyświetleń: 1326 , Ocena: 34.79, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Inspiracje filozoficzne w poezji Młodej Polski

Filozofię zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, które, jak się później okazało, miały ogromny wpływ na sposób myślenia ludzi, literaturę i sztukę, a nawet historię [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:01 , Wyświetleń: 1269 , Ocena: 36.56, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Aforyzm z "Nocnego lotu".

„Nocny lot” jest to powieść nawiązująca do doświadczeń ze służby autora jako szefa Aeroposta Argentina. Antoine de Saint-Exupery rysuje w nim wydarzenia pewnej [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:40 , Wyświetleń: 1629 , Ocena: 45, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze młodej polski i dwudziestolecia międzywojennego.

Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwi [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:34 , Wyświetleń: 1314 , Ocena: 55.81, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Dlaczego impresjonizm uważany jest za kierunek otwierający dzieje sztuki nowoczesnej?

Impresjonizm to kierunek w malarstwie i rzeźbie zapoczątkowany w latach 60 XIX wieku we Francji, trwał do początku XX wieku. Został podzielony na trzy fazy: Po raz pierwsz [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:59 , Wyświetleń: 1887 , Ocena: 15.05, Głosów: 97, Autor: Michalk88

Portrety kobiet literatury młodopolskiej

Epoka Młodej Polski zamknęła się w historii datami 1890-1918. Jak każda epoka wniosła wiele nowego w sztukę, literaturę oraz filozofię. W sztuce pojawiły się dwa nowe ki [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:19 , Wyświetleń: 7530 , Ocena: 460.37, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Dlaczego poleciłbyś przeczytanie "Wesela" Stanisława Wyspianskiego młodemu Europejczykowi?

"Wesele", dramat Stanisława Wyspiańskiego jest utworem napisanym na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowały nurty modernistyczne, a [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:24 , Wyświetleń: 1617 , Ocena: 46.13, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Młodopolskie nastroje i ich przejaw w poezji, prozie i sztuce.

Termin "Młoda Polska", przyjęty jako nazwa epoki, która nastąpiła po pozytywizmie, wydaje sie najtrafniejszy, najlepiej przylegajacy do zespołu zjawisk artystycznych, a takż [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:25 , Wyświetleń: 1179 , Ocena: 91.33, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Postrzeganie życia na wsi, na podstawie "Wesela" Wyspiańskiego.

Pan Młody reprezentuje prostą filozofię, według, której w życiu trzeba iść za głosem serca i sięgać po szczęście. „Szczęście każdy ma przed nosem a jak ma, to [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:27 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 50, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

W epoce Młodej Polski dekadentyzm, zbudowany na podstawie filozofii Shopenhauer’a, zyskał miano naczelnego kierunku literackiego. Światopogląd ukazany w lirykach Kazimier [...]

Dodano: 2008-09-13 14:58:51 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 76.56, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Wygrał czy przegrał życie. Mój sąd o Jimie.

I Bóg świadkiem, był szczęśliwy, bardzo szczęśliwy; Bóg świadkiem, był za wszystko wdzięczny. Było mu dobrze, lepiej, niż mógł się spodziewać, lepiej, niż na to z [...]

Dodano: 2008-09-13 14:58:52 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 65.19, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej.

Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie [...]

Dodano: 2008-09-13 14:58:56 , Wyświetleń: 1134 , Ocena: 60.88, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Bohater mieszczański jako reprezentant fin de siecle"u. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

Fin de siecle- koniec wieku, spojrzenie w przeszłość i przyszłość, nastrój niepokoju i oczekiwania.Modernizm to epoka posiadająca specyficzny klimat. Jedną z charakterysty [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:12 , Wyświetleń: 61661 , Ocena: 4168.56, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Moralność mieszczańska w krzywym zwierciadle tragifarsy Gabrieli Zapolskiej pt: „Moralność pani Dulskiej”.

1. Obraz domu.* mieszkanie:- salon urządzony na pokaz z dywanami, solidnymi meblami, obrazami w złoconych ramach, sztucznymi palmami, lampą z papierowym abażurem, fotog [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:28 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 202.17, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Rola pracy w życiu mieszkańców Lipiec (na podstawie "Chłopów" Reymonta).

Praca... Jak ważna jest w naszym życiu wie prawie każdy, kto choć raz zetknął sie z problemem bezrobocia. Cenimy ją głównie za to, że posiada cudowny dar zamiany naszych [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:39 , Wyświetleń: 1214 , Ocena: 29.3, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Uzasadnij, że "Wesele" przynależy do struktury polskiego myślenia w ogóle, a jego problematyka wciąż jest aktualna.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego to polski dramat narodowy, który mimo iż został napisany sto lat temu, wciąż posiada bardzo aktualną dla narodu polskiego tematykę. To nie [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:59 , Wyświetleń: 1648 , Ocena: 73.52, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Na czym polega oryginalnosc opowiadania "Rozdziobia nas kruki, wrony...".

Opowiadania Stefana Żeromskiego bez wątpienia różnią się od innych poznanych do tej pory utworów, czy to romantycznych czy pozytywistycznych. Odpowiedź na pytanie, na czym [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:31 , Wyświetleń: 1237 , Ocena: 48.79, Głosów: 23, Autor: Michalk88

"Ludzie bezdomni" jako powieść młodopolska.

Nietrudno zauważyć, że powieść Stefana Żeromskiego "Ludzie bezdomni" różni się zasadniczo od znanego kanonu powieści pozytywistycznej. "Ludzie bezdomni" to nowa jakość, [...]

Dodano: 2008-09-14 11:56:03 , Wyświetleń: 1344 , Ocena: 23.52, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Interpretacja noweli "Rozdziobią nas kruki, wrony..."

W utworze tym Żeromski ukazuje końcowy fragment powstania, losy jednego z uczestników - Winrycha. Nowelka jest bardzo kameralna, występuje w niej niewiele osób, pokazuje norma [...]

Dodano: 2008-09-14 11:56:04 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 22.91, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Interpretacja tytułu "Ludzie bezdomni" - problematyka "bezdomności".

Interpretacji tytułu powieści należy dokonać na dwóch płaszczyznach: dosłownej i metaforycznej. Ludzie dosłownie bezdomni to nędzarze paryscy, których Judym spotyka w obs [...]

Dodano: 2008-09-14 11:56:05 , Wyświetleń: 1550 , Ocena: 20.15, Głosów: 70, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?